Downtown Newton
Downtown Newton

 

Contact Us

City of Newton

(316) 284-3642

201 E. 6th St.

PO Box 426

Newton, KS 67114